Endret: 30 apr 2020     Opprettet: 12 nov 2018

Vi minner om at hunder ikke skal være til sjenanse.

Det er lov å ha hund og andre lovlige kjæledyr i sameiet, men det er en forutsetning at dyreholdet ikke er til sjenanse for andre.

Hunder skal ikke gå løse eller luftes i gårdsrommet  - uansett om det er en valp, liten eller stor hund. Hunder som er i bakgården skal være i bånd og være luftet utenfor. 

Vi ber alle hundeiere respektere dette. Minner også om de generelle regler for hundehold nedfelt i hundeloven. (se www.lovdata.no)

De som fremleier sin(e) enheter plikter å informere sine leietakere.