Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 12 nov 2018

Ventilasjon

Ventilasjonsystemet på Jessenløkken er basert på naturlig avtrekk. Derfor er det viktig at det både er tilluft og avtrekk. Tilluft kommer fra vinduer, «utettheter» i vegger og eksempelvis spalteåpninger i dører.

Tilkopling til ventilasjonskanaler av kjøkkenvifter, komfyravtrekk eller andre avtrekksvifter som f.eks. avtrekksvifter på våtrom, er ikke tillatt. 
 

Ventilasjonen i enkelte leiligheter kan variere bla. på grunn av at ventilasjonsrister for avtrekk er erstattet med nye rister som gir dårligere avtrekk enn de opprinnelige. Enkelte steder er også avtrekksventiler tettet ved at gipsplater er satt foran ventilene og noen steder er også tak senket. Når vinduer skiftes så er de nye vinduene også tettere enn de gamle. Alt dette påvirker luftsirkulasjonen i boligen. 

Dersom det er montert avtrekksvifter på noen av ventilene i en vertikal vil det påvirke balansen i systemet og ødelegge avtrekket for naboer – det er derfor ikke tillatt å montere avtrekksvifter på ventilene.

Dersom det ikke er spalter i dør inn til bad vil ventilasjonen automatisk bli dårlig – det blir ingen tilluft om døren er lukket.

Du kan enkelt sjekke avtrekket i leiligheten ved å holde et stykke toalettpapir (to/tre lengder) foran avtrekksventilen(e). Ideelt sett skal toalettpapiret «klistre seg til»/dra seg mot avtrekksventilen. De viktigste avtrekksventilene er på bad og kjøkken.