15 nov 2018

Vedtekter og husordensregler

Ser du etter vedtekter, husordensregler eller årsmøteprotokoller?

Sameiets vedtekter og vedtak fattet i årsmøtet er førende for styrets arbeid. Disse definerer også opp en del av grensedragningene mellom seksjonseier og sameiet.

Du finner det i fanen "Litt om JBS". Eller klikk på linken under for å bli ført direkte dit:

Nøkkelopplysninger og dokumenter