Endret: 13 mar 2019     Opprettet: 10 nov 2018

Søppel - hvordan sortere, kaste og gjenvinne

Det er viktig at alle beboere setter seg inn i hvordan søppel skal håndteres. Det blir et hyggeligere bomiljø for alle.

Avfallshåndtering utføres av Oslo Kommune. Ihht sameiets husordensregler er alle seksjonseiere og beboere forpliktet til å følge kommunens retningslinjer for avfallshåndtering.

Vi har kontainere for husholdningsavfall og for papp/papir. Husk å slå sammen pappen så blir det plass til mer. Flasker og glass skal ikke settes i søppel-skuret.

Flasker og glass kastes i grønne beholdere som er satt ut rundt omkring i gatene. Vi har bl.a. en øverst i Jacob Aalls gate. Her er det også en beholder for innsamling av klær.

Fra tid til annen er det beboere som hensetter gjenstander eller bygningsmaterialer i fellesarealer eller ved siden av avfallsbeholderne. Dette skal ikke forekomme da det gjør det utrivelig for naboer og påfører sameiet ekstrakostnader for fjerning. 

Hvordan kan legges i grønn og blå pose?

Grønn pose:

Har det vært mat, skal det i grønn pose. Blomser kanr kastes i restavfallet i små mengder. Skall fra egg, frukt og grønt kan også kastes i matavfallet. Du kan også kaste tørkepapiret i matavfallet så lenge det ikke er fullt av såpe.

Blå pose:

Kun plastemballasje skal i blå pose. Skyll plasten i kaldt vann om den er skitten. Plastflasker til brus og liknende bør pantes. Hardplast, som for eksempel plastesker, oppvaskbørster, plastleker og liknende kan leveres til en minigjenbruksstasjon eventuelt legges i restavfallet (små mengder).

Mini gjenbruksstasjon er bortenfor Shell-stasjonen på Marienlyst og er åpen hver onsdag mellom kl. 16.00 og 19.30. Her kan du levere alt av husholdningsartikler du kan være med deg. Har du større gjenstander og byggemateriell må du levere på gjennvinningen på Smestad.

Har du noe du vil kvitte deg med som andre kan bruke? Ta en titt her 

Les mere om Oslo kommunes kildesortering her her:

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/