Endret: 2 okt 2019     Opprettet: 19 nov 2018

Skadedyr - rotter, skjeggkre, biller m.m.

Sameiet mottar til tider rottebesøk. Det er ikke til å unngå, og forholdet er ikke spesielt for oss på Jessenløkken.

Styret ønsker å informere alle eiere/beboere i Jessenløkken BS om bekjempelse av skadedyr gjennom bygningsforsikringen. Se informasjonsbrosjyren fra Anticimex 

Sameiet mottar til tider besøk av rotter - og det er dessverre ikke til å unngå, og forholdet er ikke spesielt for oss på Jessenløkken. Hvis du ser hull i betongdekket eller i vinduer i kjellerne, kan det være adgangsveie for rotter - og da er det fint om du gir beskjed til vaktmester så hullene kan bli tettet. Fint om du også gir beskjed til styret om du ser rotter/rottespor.

Avtalen med Anticimex gjelder også bekjempelse av skadedyr i leilighetene. Telefonnummer til Anticimex er: 41 41 41 28. 

Det er kommen en endring i dekningen. Det er ikke funnet noe bekjempelsesmetode for skjeggkre, så ved tilfeller av dette vil Anticimex gjennomføre en befaring og dele ut limfeller. Hvis en trenger flere limfeller senere, så er ikke dette dekket av forsikringen. Det må en da kjøpe selv.

Det er ingen egenandel på skadedyrsdekningen hos Anticimex – det vil kun bli en egenandel hvis det oppstår bygningsskader som følge av skadedyr.