Endret: 1 des 2018     Opprettet: 10 nov 2018

Radiatorer

Det kan være lurt å sjekke lufting av radiatorene hver høst - før fyringssesongen. Hører du vannet rett i en radiator? Blir den ikke varm? Da kan det være lurt å lufte den.

Lufteskruen sitter oppe på radiatoren i motsatt ende av temperaturregulatoren. Har du ikke nøkkel til lufteskruen, får du kjøpt denne i en jernvarehandel. 

Hold en liten bøtte el. tilsvarende under lufteskruen når du FORSIKTIG åpner denne. NB! Vannet kan være meget varmt! Åpne lufteskruen forsiktig, og la vannet som kommer sammen med luften, renne ned i bøtten. Når det bare kommer vann og ikke luft, stenger du lufteskruen igjen. Pass på at den er godt tilskrudd!

Sameiet har ansvar for radiatorene og oppstår det problemer som ikke lar seg løse ved "oppskriften" over så ta kontakt med styret. Skal du flytte radiator må du også melde inn til styret. 

Lufting av radiatorer i boenhetene er ikke en del av vaktmesterens arbeid.