Endret: 15 jun 2020     Opprettet: 12 nov 2018

Pliktig brannutstyr og røykvarsler i din seksjon

Brannvarslere og pulverslukker, som i 2016 ble montert i alle seksjoner, skal følge leiligheten ved ev. utleie eller salg.

I 2016 foretok Trygg & Sikker AS en kartlegging av brannsikkerheten i alle seksjonene - og på bakgrunn av dette ble det innstallert røykvarslere og 6 kg pulverslukker til alle seksjonene. 

Om disse begynner å pipe betyr det at batteriet er på vei til å gå tomt. Da batteriet ikke kan skiftes må dessverre røykdetektoren i sin helhet byttes for eiers regning. Det er eiers ansvar at det til enhver tid er fungerende røykdetektorer i boligen:  Forskrift om brannforebyggeing § 7

Det ble i 2016 plassert ut et 6KG brannslukningsapparat per bolig. Disse skal kontrolleres i 2021.

Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at sameiets utstyr uansett skal være montert, og det må ikke fjernes fra boligen, selv om man har egne røykvarslere f.eks. fra et vaktselskap. «Privat» utstyr kommer i tillegg til sameiets innkjøpte utstyr. Begrunnelsen for det er at styret må oppfylle et Helse, miljø og sikkerhetskrav (HMS-krav) om dokumentasjon på det utstyret som finnes i hver enkelt boligseksjon, når det er vedlikeholdt, når det må kontrolleres neste gang, når det må skiftes ut osv. 

Fagerborg gaten 26, 32 og 34

Detektorer i leilighetene må ikke demonteres ved oppussing. Ev. spørsmål kan rettes til vaktmester i arbeidstiden mandag-fredag kl 07.30 -15.30.

 

Brannvarsler

Husk å teste røykvarsler  jevnlig.

Røykvarsler må også rengjøres

Den vanligste årsaken til problemer med røykvarslere er manglende vedlikehold og oppussing.

Innvendig nedsmussede røykvarslere som får problemer grunnet, manglende vedlikehold, oppussing eller lignende erstattes ikke på garanti.

Alle røykvarslere har et detektorkammer som detekterer partikler som kommer inn i kammeret. Kommer det noe inn i dette kammeret vil varsler gå i alarm.

I en brann vil det utvikles røykpartikler som detekteres.

Utover dette er oppussing en gjenganger, sliping av sparkel eller parkettgulv  uten å dekke til røykvarsler er nesten en garanti for problemer er etterkant. Når en først har fått forurensning inn i kammeret vil dette bevege seg og gi alarmer uten tilsynelatende mål og mening.

En kan også være uheldig å få noe i kammeret ved gjennomlufting av bolig.  

Uansett årsak er det ikke stort en kan gjøre, en kan prøve å blåse gjennom med trykkluft men det er ingen garanti. Virker ikke dette må varsler byttes ut. Det å støvsuge er for sent når kammeret først er forurenset.  

 

Ting å sjekke hvis varsler piper:

  • Sjekk først at det dreier seg om Deltronic X10 og ikke noe annet som kan gi fra seg pipelyder.
  • Det enkleste er å ta X10 ned fra taket ved å vri den mot klokken, da løsner den fra braketten.
  • Når røykvarslere er tatt ned er også strømmen til batteriet brutt, en kan altså ikke teste Deltronic X10 når den ikke står på braketten.
  • Hvis det fortsatt høres pipelyder er det ikke Deltronic X10 som piper siden den ikke lenger er tilkoblet batteriet.

Sjekk også bruksanvisningens forklaring til de ulike lydsignalene - her er det også informasjon om rengjøring etc.  

Hvis det fortsatt er problemer kan en e post med en beskrivelse av problemet ( hvor mange pip, hvor ofte) sendes til ketil.branting@firesafe.no

Bruksanvisning til pulverapparat:

https://if-sikkerhet.no/produkt/brannslukker-trygg-6-kg-43a-233b-c-pulver/

 

Har du andre spørsmål om alarmanlegget kan du sende en e-post her.