Endret: 5 apr 2019     Opprettet: 7 feb 2019

Plasser for lading av el-bil er ikke parkeringsplass for verken el-biler eller andre.

Styret og Cicle-K har fått flere henvendelser fra beboere på Jessenløkken som klager på at flere bruker lade-plassene til parkering. Lade-plassene er kun for lading av el-/hybridbiler.

Når bilen er fullladet skal den flyttes umiddelbart. Vi har forståelse for at bilen ikke flyttes på natten, men ellers skal den flyttes når lading er fullført. Blått lys på laderen betyr at bllen lader, når den er fullladet lyser det grønt. Vi håper alle kan respektere dette så flere kan nyte godt av denne muligheten vi har i sameiet - og vi slipper å innføre andre tiltak.

For mer informasjon om ladeplassene