Endret: 3 sep 2020     Opprettet: 12 nov 2018

Parkering på Jessenløkken

Parkering skal kun skje på anviste plasser. Du må gjerne sette bilen på fellesområdet for av- og pålessing, men deretter må du flytte bilen umiddelbart. Regler for leie av parkeringsplass og garasje finner du nederst i artikkelen.

Det er ikke anledning til å parkere på fellesområder på grunn av manglende offentlig parkering.

Har du håndverkere på besøk med utstyr i bilen for oppgaven, eller materialer som skal benyttes, må det evt. avtales med vaktmester at de kan stå på fellesområdet i perioden utstyret/materialet brukes,losses og lastes. 

Øvrig parkering, også håndtverkere mens de utfører sitt arbeid, er på offentlig parkering.

Regler for leie av parkeringsplass og garasje finner du her: parkeringsplass og garasje.

Har du spørsmål til parkering kan du sende en e-post her:parkering

Søknadsskjema for parkeringsplass