Endret: 29 jul 2019     Opprettet: 12 nov 2018

Orden og ryddighet i fellesarealene er viktig brannvern.

Trappeoppganger og andre fellesområder skal ikke brukes til oppbevaring av gjenstander - ei eller sko, leker etc.

Brannvern og sikkerhet er i fokus i vårt sameie og det er brukt både penger og ressurser på dette området. Det er derfor nødvendig å minne om en annen og like viktig side av brannvernet, og det er orden og ryddighet på fellesarealene. 

Det er ikke adgang til å sette fra seg saker og ting som blokkerer og sperrer rømningsveier. Dette gjelder også barnevogner, sykler, leker, ski og akebrett osv. Det skal heller ikke vare pyntegjenstander, blomster etc. i trappeoppgangene. 

Det er ikke lov å til å sette fra seg noe brennbart materiale i rømningsveiene, dvs oppganger og baktrapper. Dette følger av brannforskriften - og det er ikke uten grunn at dette er forbudt. I følge brannvesenet så er situasjonen at noen snubler eller ikke kommer seg fort nok ut, en høyst reell situasjon ved brann i en bygård. Se for deg at det må rømmes ut fra leiligheten i full fart ned en oppgang uten sikt på grunn av røyk og mørke. Da må det ikke stå noe i veien.

Her kan du lese om brukerpanel i fellesarealer: Brukerveiledning brannpanel

 

Brannvarsleranlegget i Fagerborggt. 26, 32 og 34:

Detektorer i leilighetene må ikke demonteres ved oppussing. Spørsmål om dette kan rettes til vaktmester, Mariuz på mobil 906 75 986 mellom kl 07.30 og 15.30 mandag- fredag. 

 

Gassflasker må ikke oppbevares i innvendige fellesarealer, og spesielt IKKE i kjeller!

Se hjemmesidene til Direktoratetet for Sivilt Beredskap vedr. oppbevaring og bruk av gassgriller / gassflasker.