Endret: 21 feb 2020     Opprettet: 12 nov 2018

Orden og ryddighet i fellesarealene er viktig brannvern.

Trappeoppganger og andre fellesområder skal ikke brukes til oppbevaring av gjenstander - ei heller sko, sportsutstyr, leker etc.

Brannvern og sikkerhet er i fokus i vårt sameie og det er brukt både penger og ressurser på dette området. Det er derfor nødvendig å minne om en annen og like viktig side av brannvernet, og det er orden og ryddighet på fellesarealene. 

Det er ikke adgang til å sette fra seg brennbart materiale eller saker og ting som blokkerer og sperrer rømningsveier. Dette gjelder også barnevogner, sykler, leker, ski og akebrett osv. Det skal heller ikke vare pyntegjenstander, blomster etc. i trappeoppgangene. 

Det er ikke lov å til å sette fra seg noe brennbart materiale i rømningsveiene, dvs oppganger og baktrapper. Dette følger av brannforskriften - og det er ikke uten grunn at dette er forbudt. I følge brannvesenet så er situasjonen at noen snubler eller ikke kommer seg fort nok ut, en høyst reell situasjon ved brann i en bygård. Se for deg at det må rømmes ut fra leiligheten i full fart ned en oppgang uten sikt på grunn av røyk og mørke. Da må det ikke stå noe i veien.

Her kan du lese om brukerpanel i fellesarealer: Brukerveiledning brannpanel

 

Brannvarsleranlegget i Fagerborggt. 26, 32 og 34:

Detektorer i leilighetene må ikke demonteres ved oppussing. Spørsmål om dette kan rettes til vaktmester, Mariuz på mobil 906 75 986 mellom kl 07.30 og 15.30 mandag- fredag. 

 

Gassflasker må ikke oppbevares i innvendige fellesarealer, og spesielt IKKE i kjeller!

Se hjemmesidene til Direktoratetet for Sivilt Beredskap vedr. oppbevaring og bruk av gassgriller / gassflasker.