Endret: 1 des 2018     Opprettet: 19 nov 2018

Oppussing av kjøkken og bad, og endring av bærende konstruksjoner

Mange vannskader kan forebygges om vi tenker ekstra nøye gjennom hva vi gjør når vi pusser opp kjøkken og bad. Oppussing av bad, endring av bærende konstruksjoner, brudd på brannskille etc., krever også offentlig godkjenning

Forebygging av vannskader:

  • Unngå å bygge gamle rør inn i kasser eller vegg. Sameiet bekoster utskifting av de gamle rørene når du skal pusse opp - dette er et viktig preventivt arbeid mot skader for sameiet. Når du pusser opp bad er det samtidig viktig at du følger de generelle retningslinjene for innbygging av rør.
  • Når du pusser opp bad så sørg for at sluket skal ha en forventet levetid minst så lenge som det nye badet. Sluket er seksjonseiers ansvar og oppstår skade på bad under deg er det du selv som står ansvarlig. Slukene på Jessenløkken er slik at brannskillet brytes når det skiftes, og dette er et meldepliktig tiltak. Det finnes flere tilfeller hvor man har valgt "lettvintløsninger" ved skifte av sluk - oftest fører dette til merkostnader når rør som er koblet tilsluket skal skiftes.
  • Vi har hatt tilfeller der hvor kjøkken har vært flyttet og pumper for avløpsvann dermed er montert, men feil pumper er installert. Sørg for at du velger håndverkere som vet hva de gjør.
  • Om du hører "klukking" i vasken, og vannet renner tregt ned i avløpet - meld ifra. Vi kan evt få sameiets rørlegger til å se på saken, og forhindrer vi tilbakeslag fra avløpet er mye gjort ift å kunne holde forsikringspremien på byggene nede.

Ved innbrudd, vannskader etc. 

Oppussing av bad, endring av bærende konstuksjoner, brudd på brannskille etc., krever offentlig godkjenning

Seksjonseier må legge frem søknad til styret (epost styret@jessenlokken.no ) med beskrivelse av hvilke endringer som ønskes utført, kopi av bekreftelse fra Plan og Bygnings etaten,  og opplysning om hvem som skal utføre arbeidet, håndverker / arkitekt etc. med ansvarsrett som må dokumenteres.

For offentlig godkjenning sendes søknad til Plan- og bygningsetaten. Dette er en forholdsvis grei sak som skal kunne tas på dagen over disk:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/ 
Søknadsgebyr dekkes av sameier.

Styret kan så gi en midlertidig godkjenning av tiltak med forbehold om at Plan- og bygningsetaten kobles inn og at alle retningslinjer fra dem følges i henhold til ansvarsrett, vanntett membran, røropplegg, elektro, brannskille, og riving / sikring av eventuelt bærende konstruksjoner.

Tilgang til sameiets infrastruktur som e.eks. alle typer rør, ventilasjon, pipe, fiberkabel må være ivaretatt for vedlikehold.Ved evt. manglende tilgang til infrastruktur, dekkes merkostnader ved eventuelt vedlikehold av sameeier. 

Tilkopling av vifter til ventilasjonsannlegget er ikke tillatt. 

Husk å melde fra til naboer om arbeider som medfører støy og støv, og at eventuelle åpne luker i etasjene må forsegles.

Rivearbeider medfører mye støv og avfall i trapperom og fellesarealer. Det er seksjonseiers ansvar å holde det rent og ryddig så lenge arbeidene pågår og når avsluttet.

Det er viktig å ta rede på tidligere endringer/fjerning av vegger i de andre etasjene over / under din seksjon.

Saksinnsyn Plan- og bygningsetaten Oslo Kommune

Direktoratet for byggkvalitet