Endret: 5 nov 2019     Opprettet: 3 jun 2019

Nye LED-lys med sensor.

Kvartal 2, 3 og 4 vil i høst få ferdigstilt LED-lys med sensor i trappeoppgangene. Prosjektet er forsinket i påvente av at elektrikeren får inn igjen flere lamper. Dette beklager vi, men det er i prosess - og dette burde være klart i november.

Det har vært noen utfordringer underveis med sensorene p.g.a glassdører inn til leilighetene.  Sensoren reagerte når noen beveget seg inne i leilighetene og lyset ble tent - dette er det nå justert for. Det betyr at det kan ta noen sekunder før lyset går på når du åpner døren ut til gangen, men uansett er det alltid et svakt lys på  - det blir aldri helt mørkt.   

I sykkelskurene justeres også lyset slik at det er på litt lenger.

Vær oppmerksom på at LED-lys i starten alltid er litt sterkere - og kan virke litt "blått". Det blir etter noe tid svakere og mer behagelig. Det er litt uvant etter at vi har vent oss til gamle lamper med halogenpærer. 

Nå som det er lyst ute kan det være vanskelig å se forskjellene  - vi har derfor bedt om en justeringsrunde når mørket er tilbake igjen til høsten. 

Om dere har tilbakemeldinger kan det meldes her: LED-lys 

Det er ikke avtalt når kvartal 1 skal få LED-lys - sensorer er montert tidligere.