3 jun 2019

Nye LED-lys med sensor.

Kvartal 2, 3 og 4 vil i perioden juni til august få ferdigstilt LED-lys med sensor i trappeoppgangene. Etter å ha prøvd ut ulike styrker på både lys og sensor, er vi nå i gang igjen.

Forsinkelsen skyldes at det ble noen utfordringer med sensorene da det ikke var tatt høyde for at vi har glassdører inn til leilighetene. Sensoren i gangen registrerte når noen beveget seg inne i leilighetene og lyset ble tent - dette er det nå justert for. Det betyr at det kan ta noen sekunder før lyset går på når du åpner døren ut til gangen, men uansett er det alltid et svakt lys på  - det blir aldri helt mørkt.   

I sykkelskurene justeres også lyset slik at det er på litt lenger.

Vær oppmerksom på at LED-lys i starten alltid er litt sterkere - og kan virke litt "blått". Det blir etter noe tid svakere og mer behagelig. Det er litt uvant etter at vi har vent oss til gamle lamper med halogenpærer. 

Nå som det er lyst ute kan det være vanskelig å se forskjellene  - vi har derfor bedt om en justeringsrunde når mørket er tilbake igjen til høsten. 

Om dere har tilbakemeldinger kan det meldes her: LED-lys 

Det er ikke avtalt når kvartal 1 skal få LED-lys - sensorer er montert tidligere.