Endret: 7 mai 2020     Opprettet: 12 nov 2018

Minner om at fyringsforbud fremdeles gjelder om ikke ditt ildsted og pipeløp er godkjent.

Bruk av ildsted - og oversikt over godkjente piper finner du her.

Bruk av piper
For 7-8 år siden ble det utført kontroll av alle pipeløpene i Jessenløkken. Det er totalt over 200 pipeløp i boligsameiet vårt. Tilstanden i mange pipeløp ble da fastslått å være så dårlig at det ble nedlagt et generelt fyringsforbud i alle piper.

Det er nå opp til hver enkel «vertikal» (dvs leiligheter som ligger over hverandre med tilknytning til samme piper) å gå sammen om å få godkjent og eventuelt rehabilitert de pipeløp som man ønsker å benytte.

Styret skal holdes orientert. Kontrollrapport skal etter utførte arbeider oversendes styret og til OBRE (Oslo Brann og Redningsetat) for endelig godkjennelse. Dette kontrollarbeidet utføres av sertifisert firma med bl.a. filming av pipeløpet. I tillegg til at pipene skal være/settes i forskriftsmessig stand, må det også kontrolleres at det ikke er brennbart materiale inn mot pipene i noen av leilighetene i hele «vertikalen».

Det er gjort mange ombygginger/innbygginger i leilighetene opp gjennom årene, noe som nødvendiggjør at også dette kontrolleres og dokumenteres. Dersom et fyringssted med tilhørende pipeløp skal benyttes, må man kontakte naboene i samme vertikal og  forsikre seg om at dette pipeløpet er godkjent for bruk. Det skal da foreligge en rapport som dokumenterer dette . Dersom slik rapport og godkjennelse ikke foreligger, må man gå sammen med naboene og bestille en slik dokumentering. Hvis pipen ikke er i forskriftsmessig stand, må den rehabiliteres før bruk.

 

Følgende pipeløp er godkjent per 1. mars 2017
(Dokumentet oppdateres når ny informasjon blir kjent)

 • Kirkeveien 81 - Ikke rehabilitert
 • Kirkeveien 83 - Rehabilitert 3 skorsteiner
 • Kirkeveien 85 - Ikke rehabilitert
 • Kirkeveien 87 - Ikke rehabilitert
  Kirkeveien 89 - Ikke rehabilitert
 • Kirkeveien 93 - Ikke rehabilitert
 • Kirkeveien 95 – Rehabilitert 3 skorsteiner
   
 • Schwachs gate 1 - Ikke rehabilitert
 • Schwachs gate 2 – Rehabilitert 2 skorsteiner
 • Schwachs gate 3 – Rehabilitert 3 skorsteiner
 • Schwachs gate 4 - Rehabilitert 1 skorstein iflg. ferdigmelding til styret.*
   
 • Fagerborggata 26 - Rehabilitert iflg. ferdigmelding til styret.*
 • Fagerborggata 28 - Rehabilitert 2 skorsteiner
 • Fagerborggata 30 - Ikke rehabilitert
 • Fagerborggata 30B - Ikke rehabilitert
 • Fagerborggata 32 - 1 pipe rehabilitert per 1.3.2017*
 • Fagerborggata 34 - Rehabilitert 2 skorsteiner
   
 • Suhms gate 7 - Ikke rehabilitert
 • Suhms gate 11 - Ikke rehabilitert
   
 • Hertzbergs gate 6 - Ikke rehabilitert
 • Hertzbergs gate 8 - Rehabilitert 2 skorsteiner
   
 • Jacob Aalls gate 48 - Rehabilitert 1 skorstein
 • Jacob Aalls gate 50 - Ikke rehabilitert
 • Jacob Aalls gate 52 - Rehabilitert 1 skorstein
 • Jacob Aalls gate 54 - Rehabilitert 1 skorstein
 • Jacob Aalls gate 58 - Ikke rehabilitert
 • Jacob Aalls gate 59 - Rehabilitert 1 skorstein
 • Jacob Aalls gate 60 - Rehabilitert iflg. ferdigmelding til styret.*
 • Jacob Aalls gate 62 - Rehabilitert x 2  iflg. ferdigmelding til styret.*
   
 • Jonas Reins gate 2 - Rehabilitert iflg. ferdigmelding til styret.*
 • Jonas Reins gate 4 - Rehabilitert 1 skorstein
 • Jonas Reins gate 6 - Rehabilitert 1 skorstein iflg. ferdigmelding til styret.*

* Ferdigmeldingen ikke registrert hos OBRE, men dokumentet ligger hos Styret i Jessenløkken

Er du i tvil om din pipe er godkjent, kontakt styret.