Endret: 22 jan 2020     Opprettet: 1 okt 2019

Klesmøll i leiligheten?

Det er en utfordring med klesmøll i sameiet. For å få kartlagt omfanget for å kunne få bukt med dette er det viktig at du melder i fra til Anticimex om du har funnet hull på ulltøy.

Møllen operer gjerne på sommeren og når du nå tar fram ulltøyet kan du oppdage hull du ikke har sett før - det er ikke møllen som spiser ull, men små larver de legger. 

Hvis det er noen som er plaget er det svært viktig at det meldes i fra til Anticimex, som vi har en avtale med. De kan sette ut feller for å kartlegge omfanget. Møllen vil dessverre også kunne spre seg til naboen via luftkanaler 

Telefonnummer til Anticimex er: 41 41 41 28. 

Se også generell informasjon om bekjempelse av skadedyr i sameiet her.