Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 11 nov 2018

Innbrudd, vannskade, strømbrudd, manglende varmt vann o.lign.

Husk å også melde fra til styre ved skader, innbrudd etc. Styret melder saker videre til forsikringsselskapet.

Ved alle skader som er akutte:

  • Kontakt styret / vaktmester
  • Iverksett tiltak for å begrense skadene (eks kontakt rørlegger ved vannskade)
  • Meld skaden til styret, som videresender skademeldingen til forsikringsselskapet.

Skademeldingskjema

Ved skader som ikke er akutte:

Kontakt styret / vaktmester for avklaring av om:

  • Er skaden en forsikringssak?
  • Hvis ikke, hvem er ansvarlig for vedlikehold, reparasjon og utskiftning.
  • Hvis den dekkes av forsikringen, send skademeldingsskjema til styret

Vannskader

Vann i eiendommen
Vaktmester 906 75 986 (arbeidstid), Christiania Rørleggerbedrift AS: 2216 1616 (ukedager mellom kl 7 og 16) - utenom vanlig arb.tid, vakttelefon: 9546 3666 

Vann utenfor eiendommen
Oslo Kommune: (0800-15.35) 2343 7200, (utenom vanlig arbeidstid) 23 43 790

Strømmen er borte: 
Sjekk dine sikringer, også hovedsikringer. Vaktmester 906 75 986, Hafslund Energi: 815 30 400 (hele døgnet)

Varmen er borte: 
Kontakt vaktmester (arbeidstid). Spørsmål kan rettes til Hafslund Fjernvarme: 22 75 47 00 (døgnbemannet)
Har du luftet radiatoren?

Kaldt vann er borte: 
Vaktmester (arbeidstid) 906 75 986,

Christiania Rørleggerbedrift AS: 2216 1616

Varmt vann er borte
Kontakt vaktmester (arbeidstid). Spørsmål kan rettes til Hafslund fjernvarme: 2275 4700 (døgnbemannet)

Innbrudd:

Meld umiddelbart fra til politi og styre

Vi har kun avtale med vaktmester i arbeidstiden (07.30 - 15.30) - utover dette kan du ta kontakt med et styremedlem. Det er kun styremedlem eller vaktmester som rekvirere utrykning fra Hafslund.

Sjekke gjerne om naboen har samme problem som deg.