19 nov 2018

Fjerning av koks-sjakt / Endring bærende konstruksjon

Retningslinjer for hel / delvis riving av koks-sjakt / endring av bærende konstruksjon i din seksjon.

Seksjonseier må legge frem søknad til styret (epost styret@jessenlokken.no) med beskrivelse av hvilke endringer som ønskes utført  og opplysning om hvem som skal utføre arbeidet, håndverker / arkitekt med ansvarsrett som må dokumenteres.

Styret kan så gi en midlertidig godkjenning av tiltak med forbehold om at Plan- og bygningsetaten kobles inn og at alle retningslinjer fra dem følges i henhold til ansvarsrett, brannskille, og riving/sikring av eventuelt bærende konstruksjoner. 

Før styret kan gi endelig godkjenning må tillatelse fra Plan- og bygningsetaten foreligge, eventuelt tilsagn om at de ønskede endringene er untatt søknadsplikt.
Tips og råd til deg som skal sette igang prosessen:

Det finnes mange ulike utforminger og plasseringer på kokssjaktene i de forskjellige kvartal, derfor er det viktig at hver sak utredes for seg. I de fleste tilfelle vil det måtte bygges nytt gulv, og lages nytt brannskille i taket opp mot nabo/loft

Søknaden til Plan- og bygningsetaten er en forholdsvis grei sak som skal kunne tas på dagen over disk:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/

Husk å melde fra til naboer om arbeider som medfører støy og støv, og at eventuelle åpne luker i etasjene må forsegles.

Rivearbeider medfører mye støv og avfall i trapperom og fellesarealer. Det er seksjonseiers ansvar å holde det rent og ryddig så lenge arbeidene pågår og når avsluttet.

Det er viktig å ta rede på tidligere endringer/fjerning av vegger i de andre etasjene over / under din seksjon.

Husk at du selv står ansvarlig og erstatningspliktig i tilfelle brann eller skader på bygning - gjelder også ved senskader.