Endret: 30 jul 2020     Opprettet: 30 mai 2020

Parkering skal kun skje på anviste plasser!

Håndverkere som pusser opp i leilighetene kan lesse av og på bilen i bakgården, men bilen skal så flyttes umiddelbart.

Det er helt greit å lesse av og på - men bilene skal ikke stå parkert over lenger tid. Vi er mange sameiere og det er alltid noen som pusser opp. 

Se ellers våre parkeingsbestemmelser