Endret: 9 sep 2020     Opprettet: 14 nov 2018

Vedlikeholdsnøkkel

Jessenløkken BS har inngått et samarbeid med OBOS Prosjekt AS med formål å etablere en plattform for systematisk vedlikehold over tid

Første steg i arbeidet har vært å utarbeide "Vedlikeholdsnøkkelen" for Jessenløkken BS.

Dokumentet slik det fremstår er et grunnlagsdokument for videre arbeid. Det omfatter i første rekke en tilstandsrapport som påpeker spesielle forhold som i mange sammenhenger må utredes nærmere før konkrete tiltak igangsettes.

 "Vedlikeholdsnøkkelen" vil oppdateres årlig. Arbeider av større omfang vil alltid fremlegges for et sameiermøte før det iverksettes, men vi håper den oversikten "Vedlikeholdsnøkkelen" kan gi våre seksjonseiere skal gi en innsikt i de vedlikeholdsarbeider som over tid må påregnes.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at vedlikeholdsbehovet på Jessenløkken generelt ikke er større enn for andre bygningskomplekser med tilsvarende alder. Alder, og dermed slitasje, er grunnen til at bruktboliger generelt er priset lavere enn nyboliger.

Vedlikeholdsnøkkel