Endret: 20 mar 2020     Opprettet: 4 des 2018

Styret informerer, innkallinger og protokoller.

Her vil styret fortløpende oppdatere om saker de jobber med og utviklingen i ulike prosjekter som det kan informeres om. Her finner du også link til styreinstruks og retningslinjer for styrets arbeid, samt til innkalling og protokoller til årsmøter - og til ekstraordinære årsmøter.

Informasjon fra styret om aktuelle saker 12. februar 2020.

Prosjektoppdatering vedr. asbest i kjellere

Styreinstruks og retningslinjer 

Innkallinger og protokoller fra årsmøter finnes her:

"Om JBS/nøkkelinformasjon og dokumenter"

 

Innkalling og protokoll fra ekstraordinært årsmøte mars 2020

Innkalling og protokoll fra ekstraordinært årsmøte oktober 2019

Innkalling og protokoll fra ekstraordinært årsmøte mai 2019

Innkalling og protokoll fra ekstraordinært årsmøte november 2018

 

Digital kommunikasjon

Vi oppfordere alle til å akseptere å motta informasjon på epost. Dette gjør det mulig med en raskere, og billigere, informasjon fra styret og forretningsfører! (Nyhetsvarsel er kun for å bli oppdatert når nye artikler legges ut på nettet - men har ikke noe med samtykke å gjøre.)

Her kan du gi ditt samtykke.