Endret: 3 jul 2019     Opprettet: 4 des 2018

Styret informerer:

Her vil styret fortløpende oppdatere om saker de jobber med og utviklingen i ulike prosjekter som det kan informeres om. Her finner du også link til styreinstruks og retningslinjer for styrets arbeid. Her kan du også lese siste protokoll fra ekstra ordinært styremøte.

Styreinstruks og retningslinjer finner du her

Protokoll ekstraordinært årsmøte, 27.5.d.å.

 

FESTEAVGIFTEN

Forhandlingsutvalget (Bjørn Hol, Harald Bøvre) har, etter det ekstraordinære årsmøtet, hatt to møter med Deloitte for å avklare sameiets rettslige stilling når det gjelder Oslo kommunes varsling om økning av festeavgiften fra kr 375.000,- til kr 1,5 mill.. Sameiet har varslet Oslo kommune om at det anser at dagens festeavgift også er gjeldende ved forlengelse av festet, og det er varslet at sameiet vurderer at det har en rett til å innløse festeforholdet til 25 ganger festeavgiften om sameiet skulle ønske å gjøre dette.

Vi har også gjennomgått sameiets arkiv for å finne bakgrunnsmateriale i saken.

Vi og våre rådgivere vurderer for øvrig at en  Høyesterettsdom (Ullern terrasse) avgitt den 24. juni styrker vår situasjon når det gjelder størrelsen på festeavgiften.

Vi har foreløpig ikke fått svar fra kommunen på vårt brev. Svar vil iht Oslo kommune komme etter ferien. Når svaret foreligger vil vi vurdere dette sammen med Deloitte, og vi vil innkalle til et nytt ekstraordinært årsmøte for å diskutere videre strategi for arbeidet når det foreligger konkrete veivalg sameiet må gjøre i saken.

 

Digital kommunikasjon

Vi oppfordere alle til å akseptere å motta informasjon på epost. Dette gjør det mulig med en raskere, og billigere, informasjon fra styret og forretningsfører!