Endret: 21 apr 2019     Opprettet: 4 des 2018

Styret informerer:

Her vil styret fortløpende oppdatere om saker de jobber med og utviklingen i ulike prosjekter som det kan informeres om. Her finner du også link til styreinstruks og retningslinjer for styrets arbeid.

Styreinstruks og retningslinjer finner du her

Det nye styret har hatt sitt første møte med mange små og større saker på dagsorden.

De sakene styret vil ha særlig fokus på i den nærmeste tiden er

Dørprosjektet

Utskiftingen av dørene er nå nesten ferdig. Prosjektet har trukket ut i tid og vi må nå komme til en endelig avslutning på dette. Vi er i kontakt med VD montasje for å få en sluttdato.

Festeavgiften

Det har kommet svar fra kommunen på vårt innspill om kjøp av tomten til 25 ganger festeavgiften. Kommunen avviser dette. Vi følger opp med juridisk rådgivning og vil eventuelt forberede saken for et ekstraordinært årsmøte.

TV og internett

Vår avtale med GET går ut i år. Vi arbeider med å innhente tilbud fra flere leverandører. Saken vil bli tatt opp på et ekstraordinært årsmøte.

Nye leietagere etter Mina Marked

Leieavtalen med Mina Marked utløper den 31.7. i år og blir ikke fornyet. Styret har funnet nye og spennende leietagere som vi tror vil passe inn i vårt miljø med varer som vil falle i smak. Vi gleder oss til dette og vil legge ut mer informasjon etterhvert.

LED-lys

Haugen Elektriske fortsetter å skifte til LED-lys og sensorer i oppganger og i sykkel- og søppelskur. Prosjektet skal være ferdig i løpet av juni. 

Digital kommunikasjon

Vi oppfordere alle til å akseptere å motta informasjon på epost. Dette gjør det mulig med en raskere, og billigere, informasjon fra styret og forretningsfører!