Endret: 22 okt 2019     Opprettet: 4 des 2018

Styret informerer:

Her vil styret fortløpende oppdatere om saker de jobber med og utviklingen i ulike prosjekter som det kan informeres om. Her finner du også link til styreinstruks og retningslinjer for styrets arbeid. Her kan du også lese siste protokoll fra ekstraordinært styremøte.

Styreinstruks og retningslinjer finner du her

I styremøtet 21.10. behandlet styret noen budsjettmessige endringer og fattet følgende vedtak:

Felleskostnadene økes med 3% fra den 1.1.2020.

Parkeringsleien økes til kr 950,- fra den 1.1.2020. (garasjeleien er uforandret kr 1100,-).

Døgnprisen for utleieleiligheten økes til kr 750,- fra den 1.1.2020 (for nye reservasjoner).

Og det innføres en ny praksis fra 1.11.d.å. at ved forsikringsskader hvor eier står ansvarlig for skaden, skal eier dekke forsikringens egenandel (p.t. 10.000,-).

 

Styret reviderte og forenklet også reglene for leie av utleieleiligheten slik at de er i samsvar med nåværende praksis.

Digital kommunikasjon

Vi oppfordere alle til å akseptere å motta informasjon på epost. Dette gjør det mulig med en raskere, og billigere, informasjon fra styret og forretningsfører! (Nyhetsvarsel er kun for å bli oppdatert når nye artikler legges ut på nettet - men har ikke noe med samtykke å gjøre.)

Her kan du gi ditt samtykke.