Endret: 15 feb 2020     Opprettet: 4 des 2018

Styret informerer:

Her vil styret fortløpende oppdatere om saker de jobber med og utviklingen i ulike prosjekter som det kan informeres om. Her finner du også link til styreinstruks og retningslinjer for styrets arbeid.

Styret hadde møte den 12.2.20. Informasjon om aktuelle saker finner du her

 

 

Styreinstruks og retningslinjer finner du her

Digital kommunikasjon

Vi oppfordere alle til å akseptere å motta informasjon på epost. Dette gjør det mulig med en raskere, og billigere, informasjon fra styret og forretningsfører! (Nyhetsvarsel er kun for å bli oppdatert når nye artikler legges ut på nettet - men har ikke noe med samtykke å gjøre.)

Her kan du gi ditt samtykke.