20 jun 2019

Økonomi i sameiet

Styret ønsker å gi bedre informasjon om sameiets økonomi.

Regnskapet legges frem på årsmøtet en gang pr år. Styret vil nå også legge frem lettleste oversikter over viktige økonomiske forhold mellom årsmøtene. Vi begynner med en oversikt over de viktigste utgiftspostene. Oversikt utgiftsposter 06.2019

Vi tar gjerne i mot innspill på hva dere ønsker dere av informasjon, både når det gjelder økonomi og andre saker.