Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 10 nov 2018

Skilt

Seksjonseiere må sørge for riktig navneskilt på callinganlegg og postkasse. Det må også være navneskilt på døren inn til leiligheten (hoved- og baktrappdør). Det er viktig av hensyn til brann, vannskade og annet hvor det er behov for å få kontakt med beboerne.

Postkasseskilt (5,8x9,4 cm)

Bestilles hos Skiltservice. Skiltservice/bestilling

Leier du ut din seksjon setter du ditt eget navn på postkassen og ber leietakerne om å benytte ditt navn som c/o-adresse. 

Callinganlegg - skilt

DataCall, firmapost@datacall.no, telefon 67 58 99 00, pris kr. 96,25 ink. porto. Det er plass til 2 linjer med 18 tegn. 

Når du har mottatt skiltene i posten legger du skiltene i postkassen merket vaktmester i portrommet i Jacob Allsgate 60 - og vaktmesteren skifter disse.

 

Merking av boder

Alle boder er merket med nummer. De må også merkes med bodetikett. Bodetiketten skal inneholde seksjonsnummer og adressen til seksjonen. 

Dersom dine boder ikke er merket - vennligst merk dem og send en mail til styreleder@jessenlokken.no vedr hvilke boder som tilhører din seksjon.

VIKTIG AT ALLE BODER BLIR MERKET.