Endret: 23 okt 2019     Opprettet: 15 nov 2018

Nøkler

For å bestille nøkler må man logge seg på og gå inn på fanen "nøkler". Her bestiller og betaler du både for systemnøkler og nøkler til kjeller/loft.

Certego leverer nøklene. Informasjon om Certego

Nøklene er programmerbare og er avhengig av batteri. Du er selv ansvarlig for å bytte batteri i nøkkelen. Batteri CR2025 (3V) kan du bl.a. få kjøpt hos Clas Olsohn i Bogstadeveien - og om de ikke har det for travelt kan de også være behjelpelig med å skifte batteriet.Om du skal gjøre det selv trenger du en mini stjernetrekker. Hvordan skifte batteri

Om du ønsker å benytte samme nøkkel, også til din private enterdør / privat baktrappdør, kan du også bytte sylinder i dine egne dører og benytte samme nøkkel. (Du får et eget låsprogram i din(e) nøkkel / nøkler). Ca. pris per sylinder, kr. 4000,- (Husk at dør med nøkkelbruk både på innside og utside krever to sylindre).

Reklamasjon: Om du fremdeles har utfordringer med at nøkkelen er ustabil, etter at du har skiftet batteri, kan du sende en mail til christopher.jaksland@certego.no / mobil+47 976 40 161 så får du tilsendt det du trenger for å få reklamert på nøkkelen.