19 nov 2018

Markiser

Montering av markiser over vinduer og balkonger, samt utskifting av duk, vil som hovedregel tillates. Forutsetningen er at følgende regler følges:

 Planlagt arbeid meldes til styret rimelig tid før oppstart.

  • Farge og kvalitet skal være Sandatex 926.62. 
    Denne er valgt for å være så nøytral mot fasadene som mulig og for å skape et helhetlig inntrykk.
  • Montering skal utføres av autorisert fagperson. Dette er bygningsmessig inngripen.
  • Seksjonseier er ansvarlig for at markiser til enhver tid er riktig festet og montert.

Melding til styret kan sendes på epost til styret@jessenlokken.no  

Den skal inneholde:

  • Seksjonseiers navn, adresse og telefonnummer.
  • Beskrivelse av prosjektet inneholdende etasje, hvilket vindu, type markise, gjerne med foto / illustrasjon.
  • Informasjon om ansvarlig leverandør / montør.

(Styret krever ikke at beboere som allerede har markise i annen farge, skal bytte duk. 
Men vil man gjøre det penere utenfor hos seg, gjør vi oppmerksom på at ny duk ikke koster all verden).

Styret stiller ikke krav til valg av leverandør, men flere i sameiet har benyttet Hilmar Hammerhei AS, som leverer kvalitet og har lang erfaring innen bransjen. 
 

Styret, Jessenløkken 1.10.2015

________________________