Endret: 20 jun 2019     Opprettet: 21 mai 2019

Til alle som har fått ny dør!

Vennligst fyll ut skjema som VD Montasje har hengt opp på døren din. Styret vil gjerne ha en så komplett oversikt som mulig over hva som gjenstår av arbeid på de nye dørene.

Det er derfor til stor hjelp om alle som har fått skjema besvarer dette - også selv om dere ikke har noe å bemerke. 

Skjemaet kan besvares elektronisk, enten ved at man skanner og sender inn eller ved at man tar et bilde og sender inn (står på skjemaet hvor det kan gjøres).