Endret: 30 apr 2020     Opprettet: 16 apr 2020

Sykkelparkering i sameiet

Som en unntaksbestemmelse i år åpner vi for at sykler kan parkeres i tørkeskurene.

Det er positivt at flere av oss har begynt å sykle, men det gjør også at det begynner å bli ekstra fullt i sykkelskur og sykkelstativ. Grunnet både utfordringer med Korona og asbestsanering i kjellere vil det i år ikke bli sykkeldugnad/opprydding.

Vi oppfordrer alle til å fjerne sykler og tilbehør som ikke brukes. I kvartalene hvor det er ekstra fullt åpner vi for at sykler også kan parkeres i tørkeskurene. Da dette er en unntaksbestemmelse vil det ikke investeres i sykkelstativ i skurene.

Vis hensyn og parker fornuftig. Vi ønsker alle mange gode sykkelopplevelser!