Endret: 13 jan 2019     Opprettet: 19 nov 2018

Protokoll fra ekstraordinært sameiemøte 29. november

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte den 29.11. i Døvekirken med 24 fremmøtte eiere og 15 representert ved fullmakt.

Årsmøtet var nødvendig for å ajourføre våre vedtekter i tråd med ny eierseksjonslov. Det ble samtidig foretatt en godkjent et nytt sett med vedtekter og endringer i ordensregler. Detaljene fremgår av protokollen med vedlegg.

Det ble også vedtatt å avvikle ordningen med sameierevisorer.

Forslaget om å avvikle styrelederinstruksen ble ikke vedtatt med 2/3 - flertall. Det vil til det ordinære årsmøtet bli fremlagt forslag om å erstatte den med  generelle retningslinjer for styrearbeidet.

Det ble gitt informasjon om styrets arbeid med etablering av el-bil ladeplasser og kommunens brev med varsel om økning av festeavgiften.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Protokoll

Vedtekter

Ordensregler