Endret: 26 mar 2020     Opprettet: 14 mar 2020

Ny port i kvartal 1 - den skal alltid være lukket.

Så har vi endelig også fått port inn til bakgården i kvartal 1.

Med en port ut mot Suhmsgate er det nå en større barriere for at uvedkommende bruker bakgården – inkl. at fremmede biler blir parkert her.

Dette forutsetter at ALLE lukker porten igen etter seg. Fint om alle også gir beskjed til barna sine om dette. 

Det vil senere bli montert låssylinder hvor systemnøkkelen kan brukes.