Endret: 27 mar 2019     Opprettet: 29 jan 2019

LED-lys og sensor i oppganger

Haugen Elinstallasjon har så smått startet arbeidet med å skifte til LED i trappeoppgangene - foran og bak. Jobben vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2019

Samtidig vil det monteres sensor slik at lyset ikke står på fullt hele tiden. Vi vil prøve med et svakt lys som alltid vil være på og som vil bli sterkere når noen beveger seg i trappeoppgangene. Både LED-lys og sensor vil være med å senke strømutgiftene i sameiet. Kvartal 2, 3 og 4 vil bli gjort vår 2019. I kvartal 1, som allerede har sensor, vil LED-lys bli skiftet etter dette.