Endret: 17 mar 2020     Opprettet: 12 mar 2020

Asbest-oppdatering

Her vil det fortløpende komme prosjektinformasjon. Ny informasjon blir lagt inn øverst med dato.

16/3-20 Utsettelse av asbestsaneringen - grunnet Koronaviruset

Dessverre blir asbestsaneringen vår også rammet av smitteverntiltakene. Vi kan ikke si nå hvor lang forsinkelse det kan bli snakk om, men oppstart blir så snart det er praktisk gjennomførbart.

Vi har innhentet og vurdert tilbud fra tre saneringsfirmaer og valgt ett som vi vil gå i kontraktsforhandlinger med. Vi har også ett tilbud fra et flyttefirma som vi har akseptert under forutsetning av at vi blir enige om kontraktsbetingelsene.

Styret har også engasjert Tom Eriksen, styreleder i Asbestforum, som prosjektleder. Mange av dere møtte ham på vårt ekstraordinære årsmøte. Han er vel den i Norge med mest erfaring på denne type prosjekter. Han er også ansatt i Norsk Saneringsservice, firmaet vi skal gå i kontraktsforhandlinger med. Vi har etter grundig vurdering, og diskusjon med Tom Eriksen, kommet til at hans kompetanse på dette området er avgjørende for et vellykket prosjekt. Styret har diskutert med Tom Eriksen om hans rolle i Norsk Saneringsservice kan skape utfordringer for prosjektlederrollen, men vi har kommet fram til at dette vil være uproblematisk.

Vi vil bruke tiden frem til oppstart til å detaljplanlegge prosessen. Slik vi vurderer det nå, er det rimelig først å foreta en grundigere sjekk av kvartal 4 med tanke på  å starte arbeidet der – hvis det ved en grundigere kontroll viser seg at det også er asbestforurensning der. Deretter kan det være naturlig å gjennomføre saneringen i kvartal 3, hvor omfanget er mindre enn i de to største kvartalene, 1 og 2.

Siden oppstarten nå blir forsinket, utsettes innkrevingen av den ekstraordinære innbetalingen på kr 2 mill.

12/3-20 Ekstraordinær innkreving lagt til fellesutgiftene ifbm. asbestsanering i kjellerne.

Som dere alle nå er kjent med, går vi så snart som mulig i gang med å fjerne asbesten i
kjellerne.

På vårt ekstraordinære årsmøte den 9.3. ble det besluttet at kostnadene dekkes inn med innbetaling fra sameierne.

På styremøtet den 11.3 besluttet styret å kreve inn kr 2 millioner, fordelt etter den vanlige fordelingsnøkkelen. Beløpet blir lagt til felleskostnadene for mai.

Resten vil bli krevet inn senere, muligens i to omganger, når vi har bedre oversikt over
totalkostnaden.

Fordelingen av innkrevingen på kr 2 millioner vil ligge i intervallet kr 5707 – kr 16367.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank,
eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 9. mars 2020

Rapport fra Multiconsult