13 feb 2020

Asbest i kjellere

Slik vi tidligere har opplyst, er det påvist asbest i våre kjellere. Styret engasjerte Multiconsult til å foreta en kartlegging, og rapporten fikk vi denne uken, se vedlegg.

Konklusjonen er at det er høy risiko for fiberspredning og at det er behov for strakstiltak.
Styret behandlet saken på sitt møte i går, 12.2., og arbeider nå med å innhente informasjon slik at saken kan legges frem på et årsmøte, enten et ekstraordinært i mars, eller på det ordinære i april.
 
Det vi kan si nå, er at vi anbefaler at man oppholder seg minst mulig i kjelleren. En sperring av kjellerne nå, slik Multiconsult anbefaler, er etter vår vurdering, ikke praktisk mulig.
 
Vi søker nå å få inn mer informasjon om saken, og vil naturligvis holde dere løpende orientert.

Rapport Multiconsult