Endret: 21 apr 2019     Opprettet: 13 jan 2019

Årsmøte 26.3.2019 - Takk for tilliten!

Ordinært årsmøte ble avholdt tirsdag, 26.3. i Døvekirken, med 40 fremmøtte, 10 fullmakter, til sammen 50 stemmer. Sakene som var til behandling ble vedtatt (se link lenger ned i artikkelen.)

To nye styremedlemmer, Leif Dons og Morten Dragland Knutzen ønskes velkommen i styret og selv takker jeg for tilliten som nyvalgt styreleder!
Det kom innspill i løpet av møtet til flere saker som vil bli fulgt opp av styret. Spesielt har jeg merket meg at kvartal 3 og 4 føler seg lite sett og underprioritert. Dette vil bli fulgt opp. Jeg tar kontakt for å drøfte hva vi kan gjøre med det.

Det kom også innspill på at man ønsker seg mer informasjon om pågående saker. Jeg ber om at manbruker våre nettsider for å holde seg oppdatert. Vi vil legge ut informasjon regelmessig.

Det vil bli behov for minst ett ekstraordinært årsmøte før sommeren. Vi må vurdere vår avtale med GET som utløper i år, og vi vil sannsynligvis få en tilbakemelding fra kommunen vedrørendefesteavgiften. Begge deler vil bli forberedt for et ekstraordinært årsmøte, eventuelt to møter.

Jeg ser frem til et godt samarbeid med alle sameierne og tar gjerne imot innspill fra dere.

 

Protokoll og vedtekter fra styremøtet ligger her

 

 

Bjørn Hol