22 jan 2020

Årsmøte 2020

Ordinært årsmøte 2020 vil bli holdt 21. april 2020. Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 1. mars 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:
- gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over


Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle
avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til styret i Jessenløkken Boligsameie med rådgiver Henrik Sandvik på kopi:

styret@jessenlokken.no

henrik.sandvik@obos.no

Varsel